top of page

Ubytovací řád

​​

Ubytování Staré Hutě je oprávněno ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníku ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Ubytování Staré Hutě poskytne hostu, při přihlášení, klíče od pokoje a informace vedené s ubytováním hosta.

 

 1. Na základě potvrzené objednávky je Ubytování Staré Hutě povinno hosta ubytovat od 14:00 do 20:00 hod. - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

   

 2. Platba za ubytování je splatná maximálně v den nástupu ubytování (není-li domluveno jinak)

   

 3. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu Ubytování Staré Hutě nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

   

 4. Ubytování Staré Hutě odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků ubytování do úschovy.

   

 5. Za klenoty, peníze a jiné cennosti Ubytování Staré Hutě odpovídá bez omezení, pouze pokud tyto věci byly převzaty ubytováním do úschovy, či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka penzionu.

   

 6. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. A je povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10:00. Neučiní-li tak, je ubytovatel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že ubytovatel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v v ubytovacím zařízení přítomen, vyhrazuje si Ubytování Staré Hutě právo věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

   

 7. V pokoji a v prostorách Ubytování Staré Hutě nesmí host bez souhlasu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

   

 8. V Ubytování Staré Hutě, zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, masážních strojků, sušičů vlasů apod.).

   

 9. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společenské místnosti. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka ubytovacího zařízení po zapsání do knihy návštěv v recepci a to po dobu od 8:00 do 22:00 hod.

   

 10. Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

   

 11. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla v pokoji a jeho příslušenství a uzavřít okna a dveře.

   

 12. Za ztrátu klíče je host povinen uhradit částku 100,-Kč.

   

 13. Za škody způsobené na majetku uybtování Staré Hutě odpovídá host v plném rozsahu.

   

 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách Ubytování Staré Hutě. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách ubytování i v jeho venkovní části.

   

 15. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní ubytované hosty.

   

 16. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak.

   

 17. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti, přijímá vedení ubytovacího zařízení.

   

 18. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.

   

 19. Každý host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má majitel Ubytování Straé Hutě právo ukončit pobyt a tím pádem propadá i vratná depozit.

   

 20. Veškeré vnitřní prostory Ubytování Staré Hutě nekuřácké.


 

Ubytovací řád je platný od 1. 8. 2017
V případě dalších informací se neváhejte obrátit na osobu, zodpovědnou za provoz .

Přejeme Vám, příjemný a ničím nerušený pobyt v ubytování.

bottom of page